Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2019

creation
2560 5366
Reposted fromMuppet Muppet viaMerrry98 Merrry98
creation
Ten moment, gdy Twoje życie spierdoli się tak bardzo, że postanawiasz zacząć od początku, aż w końcu spotykasz miłość swojego życia, dzięki której ponownie to całe gówno znowu nabiera kolorów, znów chce Ci się żyć. Postanawiasz jej to powiedzieć, zabierasz tę osobę na wyjazd jej marzeń - a wszystko to tylko po by dowiedzieć się, że ta osoba nie jest Twoja i nigdy nie będzie.
— 06.06.2019
Reposted frompanmrok panmrok
creation
7304 e5a6
Reposted fromfungi fungi viapanmrok panmrok
creation
creation

May 28 2019

creation
8499 4c97
Reposted fromRowena Rowena viajamaicanbeat jamaicanbeat
creation
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
creation
Bez Ciebie dzień smakuje mniej.

May 26 2019

creation
Lubię, gdy mówisz, że mnie kochasz, bo przecież są bajki, z których nigdy się nie wyrasta
— Piotr Adamczyk
creation

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
creation
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazdzir zdzir
creation
Zasypianie razem- bardziej intymne niż seks.
Reposted fromsucette2 sucette2 viaftmo ftmo
creation
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viasarkastyczna sarkastyczna
creation

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Z przecinkami pocałunków.
creation
4815 d615
Reposted fromsubsan subsan viavalardohaeris valardohaeris
creation

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viasarkastyczna sarkastyczna
creation
ciekawe, jak bardzo różniłby się teraz mój świat, gdybyśmy wtedy się do siebie nie zbliżyli?
— z serii: głupie pytania retoryczne
creation
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand - "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSilentForest SilentForest
creation
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
creation
6352 fe94 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl