Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2019

creation
1781 0ef4 500
„Każdy ma to, na co się odważy” 😊

June 29 2019

creation
7506 8b93 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
creation
4837 2964 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
creation
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio viagaladriel galadriel

June 14 2019

creation
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski
creation
3875 a9df 500
Reposted fromzie zie
creation
3637 0730 500
Reposted fromsavatage savatage viashabbadoo shabbadoo

June 13 2019

creation
Nie masz być perfekcyjna, masz być prawdziwa.
— Bedoes
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaZiomeczek Ziomeczek
creation
1607 3aa7
creation
8505 57bd
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viashabbadoo shabbadoo
creation
0266 002a 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

June 11 2019

creation
8788 1cc4 500
Reposted fromyikes yikes vianiskowo niskowo
creation
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszko
Reposted frommalw malw vianieobecnosc nieobecnosc
creation
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianieobecnosc nieobecnosc
creation
6337 b9fc 500
creation
7328 7bdf
Reposted fromhormeza hormeza viainto-black into-black
creation
6272 ed00 500
Reposted fromoll oll viamoglismywszystko moglismywszystko

June 07 2019

creation
8411 cc7a

June 06 2019

creation
0099 1ab3 500
Reposted fromimbryk imbryk vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl