Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2018

creation
"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus, Miała dzikie serce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

July 26 2018

creation
2939 8898 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 vianieobecnosc nieobecnosc
3659 1d2c 500

July 18 2018

creation
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka vialeniwieec leniwieec
creation
Tettegouche State Park near Silver Bay, MN
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viazuckerente zuckerente
creation

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaparrtyzant parrtyzant

July 16 2018

creation
1583 2ffd
Reposted fromgoaskalice goaskalice viarichardm richardm

June 24 2018

1065 3f61 500
Reposted fromsamphetamine samphetamine viastraycat straycat
creation
7282 3004 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven

June 22 2018

creation
8139 4809
Reposted fromdarkanes darkanes viamaryjanejanis maryjanejanis
7977 c527 500

teenageers:

cofffee ?

Reposted fromSkydelan Skydelan viainsanedreamer insanedreamer
creation
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viawhiskywithsprite whiskywithsprite
creation
creation

June 20 2018

creation
9240 d215 500
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola
creation
4741 2309 500
Happy! S01E03
Reposted fromrichardm richardm

June 14 2018

creation
4328 785a 500
Reposted fromWicher Wicher viawhiskywithsprite whiskywithsprite
creation
creation
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz.
Reposted fromnutt nutt viajointskurwysyn jointskurwysyn
creation
2827 8d92
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl