Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

creation
7589 3df9
Reposted fromjasminum jasminum viaaaaddicted aaaddicted
creation
Po prostu naucz mnie dotyku.
— Agnieszka Olejnik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
creation
 Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
creation
1102 689d 500
creation
Jeden z najbardziej utalentowanych poetów angielskich radził nam jak żyć w harmonii:
"Kochać wszystkich, ufać nielicznym i nikogo nie ranić."
creation
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
Reposted fromherside herside viasatyra satyra
creation
9617 93d7
Reposted fromlostness lostness viasatyra satyra
creation
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
creation
Proszę, jeśli mnie kochasz, to razem przez to przejdźmy...
— O.S.T.R. "Post Scriptum"
creation
2416 f0ed 500
Reposted fromrol rol vialip lip
creation
3202 217f
Reposted fromkjuik kjuik
creation
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromjaskier jaskier viasesja sesja
creation
5252 ef33
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viasesja sesja
creation
1891 413a 500
Reposted fromrisky risky vialip lip
creation
Dobry związek to akceptacja, seks, wspólny świat.
— Maciej Bennewicz, socjolog, psychoterapeuta i coach
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vialip lip
creation
8568 c41e
Reposted fromnatory natory viaczoo czoo
creation
5891 8c21
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vialip lip
creation
2355 2cfc
Reposted fromrazemosobno razemosobno viakamykowata kamykowata
5565 3edd 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakamykowata kamykowata
creation
6585 be0d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl