Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

creation
1583 2ffd
Reposted fromgoaskalice goaskalice viarichardm richardm

June 24 2018

1065 3f61 500
Reposted fromsamphetamine samphetamine viastraycat straycat
creation
7282 3004 500
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven

June 22 2018

creation
8139 4809
Reposted fromdarkanes darkanes viamaryjanejanis maryjanejanis
7977 c527 500

teenageers:

cofffee ?

Reposted fromSkydelan Skydelan viainsanedreamer insanedreamer
creation
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viawhiskywithsprite whiskywithsprite
creation
creation

June 20 2018

creation
9240 d215 500
Reposted frompiehus piehus viagdziejestola gdziejestola
creation
4741 2309 500
Happy! S01E03
Reposted fromrichardm richardm

June 14 2018

creation
4328 785a 500
Reposted fromWicher Wicher viawhiskywithsprite whiskywithsprite
creation
creation
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz.
Reposted fromnutt nutt viajointskurwysyn jointskurwysyn
creation
2827 8d92
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamyszkaminnie myszkaminnie
creation
9434 072e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajojinthesun jojinthesun
creation
2232 e50e

June 13 2018

creation
8851 6db2
Reposted fromursa-major ursa-major viamirabilia mirabilia

June 11 2018

creation
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
— Jennifer Aniston
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasouxie souxie

May 06 2018

creation
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viagdziejestola gdziejestola
creation
Pomyślałam, jakby to było dobrze być łagodną i zrównoważoną (…). Nie denerwować się nigdy, nie dręczyć wątpliwościami i brakiem decyzji, nie stać tak jak ja, pełna nadziei i dobrych chęci, przestraszona, obgryzająca paznokcie, niepewna jaką drogę obrać.
— Daphne du Maurier - "Kozioł ofiarny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl